Izjava o privatnosti

McDonald’s Bosna i Hercegovina Uvjeti korištenja osobnih podatakaGLIESE 581G d.o.o., Sarajevo, Titova ulica 6/II, identifikacijski broj (IB): : 4201608530002, rješenje o registraciji suda u Sarajevu, 0650Reg13002443 kao voditelj obrade podataka pripremio je za Vas ovu Obavijest u namjeri da vas upoznamo s postupkom obrade i zaštite Vaših osobnih podataka.

GLIESE 581G d.o.o. je nositelj franšize za prodaju proizvoda branda McDonald’s na području Bosne i Hercegovine, zbog čega se u nastavku ove Izjave za GLIESE 581G d.o.o. kao voditelja obrade koristi pojam McDonald’s.

Ova obavijest postavili smo na našu internet stranicu kako bi Vam u svakom trenutku učinili dostupnim informacije o obradi Vaših osobnih podataka.

Ova obavijest na snazi je od 25.05.2018.1.

Podatke koje prikupljamo spadaju u tri kategorije: (a) informacije koje nam Vi dajete; (b) informacije koje prikupljamo na automatizirane načine; i (c) informacije koje prikupljamo iz drugih zakonitih izvora.

U pravilu, podatke prikupljamo od Vas neposredno i Vi nam ih dajete dobrovoljno. Mi ćemo vas obavijestiti kada je davanje Vaših osobnih podataka neophodno za pružanje usluge ili obvezno po zakonu. Molimo Vas imajte na umu kako Vam, u slučaju da jepodatak nužan za pružanje usluge ili obvezan po zakonu, ukoliko nam ne date potrebne podatke nećemo moći pružiti našu uslugu.

Prikupljanje podataka od Vas neposrednoMožete nam dati sljedeće podatke:

 • osobne podatke, poput Vašeg imena, poštanske i e-mail adrese, broja telefona, datuma rođenja i druge kontakt podatke prilikom Vaše registracije na naše online ili SMS usluge, kada sudjelujete u nekoj od naših nagradnih igara ili nam se obratite telefonom ili putem online usluga kako biste nam postavili upit, dali pohvalu ili izjavili prigovor na naše proizvode i/ili usluge;
 • podatke o transakcijama, uključivo s podacima o proizvodima koje kupujete, cijenama, načinu plaćanja i detaljima plaćanja;
 • podatke o Vašem korisničkom računu, poput Vašeg korisničkog imena ilozinke koje koristite da bi pristupili našim online uslugama ili kupili, odnosno koristili naše proizvode i usluge.
Gore navedene podatke prikupljamo radi sklapanja i ispunjenja ugovora sa Vama, ispunjenja naših zakonskih obaveza odnosno na temelju našeglegitimnog interesa uskladuOpće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu pod pojmom GDPR).Pored navedenog, od Vas temeljem Vašesaglasnosti možemo prikupljati i slijedeće podatke:
 • informacije o Vašem profilu, uključivo s proizvodima i uslugama koje volite, vremenu u kojem nas najčešće posjećujete; i
 • ostale osobne podatke koje nam dobrovoljno otkrijete prilikom komunikacije s nama.

Automatiziranu tehnologiju možemo koristiti za prikupljanje podataka s Vašeg računala ili mobilnog uređaja kada posjećujete naše restorane, koristite naše online usluge ili koristite tehnologije u našim restoranima. Automatizirane metode prikupljanja podataka mogu uključivati „kolačiće“, local shared objects i web tražilice. U nastavku se nalazi više informacija o „kolačićima“ (cookies) i drugim tehnologijama.Na taj način možemo prikupljati podatke o:

 • internet protokol (IP) adresu;
 • operativnom sustavu Vašeg računala ili mobilnog uređaja te korištenom Internet pregledniku;
 • vrsti mobilnog uređaja i njegovim postavkama;
 • jedinstvenom identifikatoru uređaja (UDID) ili identifikatoru mobilne opreme (MEID) za Vaš mobilni uređaj;
 • o uređaju i serijskim brojevima komponenti;
 • reklamne identifikatore (npr. IDFA i IFA) ili slične identifikatore;
 • Vašu komunikaciju s nama ili u vezi nas na društvenim mrežama; i
 • Vašim aktivnostima, u odnosu na način na koji koristite naše online usluge, poput sadržaja koje posjećujete na našim mobilnim aplikacijama.

Nastojat ćemo, kada god to bude tehnički moguće i razumno očekivati od nas, od Vas zatražiti i ishoditi Vašu privolu za prikupljanje i obradu ovih podataka od strane McDonald’sa. Možete nam uskratiti takvu privolu za prikupljanjepodataka odbijanjem izdavanja zatražene privole, kao i koristeći postavke svog uređaja ili internet preglednika i prateći upute Vašeg pružatelja mobilnih usluga, proizvođača uređaja ili pružatelja Internet preglednika, kome se u tu svrhu možete obratiti. Neke od online usluga i tehnologija u restoranima možda neće ispravno raditi ukoliko nemaju informaciju o Vašoj lokaciji, o čemu ćemo Vas nastojati izvijestiti. Ukoliko želite da izbrišemo informacije koje smo prikupili, a koje mogu otkriti vašu lokaciju, molimo Vas da nam se obratite na adresu navedene u nastavku. Moguće je da smo neke od takvih podataka dužni zadržati po zakonu.

 
 

Podatke o vama možemo prikupiti od drugih legitimnih izvora, uz garancijuda su podaci legalno prikupljeni. Možemo prikupljati i podatke koji su javno dostupni. Na primjer, možemo prikupljati podatke koje ste objavili na Vašem javnom profilu dok komunicirate s nama putem tog profila.

Podatke koje prikupimo možemo koristiti na sljedeće načine:Da bi Vam pružili naše usluge i izvršili ugovorne obveze:

 • ispunili Vaše zahtjeve, izvršili narudžbu, obradili plaćanje za naše proizvode i usluge;
 • komunicirali s Vama u vezi Vaših narudžbi, kupovine ili Vaših računa kod nas, kao i u vezi Vaših zahtjeva, pitanja ili komentara;
 • omogućili Vam korištenje naših online usluga (uključivo s mobilnim aplikacijama); i
 • pružili uslugu podrške kupcima, uključivo s obradom pritužbi na naše usluge.
 

Da bi vam ponudili, odnosno popravili naše usluge te iz drugih opravdanih poslovnih razloga:

 • kako bi Vas obavijestili o našim proizvodima i uslugama, nagradnim igrama, ponudama, promocijama ili posebnim događajima za koje smatramo da bi Vas mogle zanimati (ukoliko nam date dopuštenjeda to činimo);
 • kako bi personalizirali Vaše iskustvo u našim restoranima i na online uslugama odnosno kako bi koristili tehnologije analize i izrade profila u cilju personalizacije Vašeg iskustva, dostavljali Vam sadržaje razvijene po mjeri Vaših procijenjenih interesa i prilagođene načinu na koji koristite naše online usluge ili tehnologije u restoranima, kojoj upotrebiuvijek imate pravo prigovoriti;
 • za upravljanje našim poslovanjem, uključivo s razvojem novih proizvoda i usluga, provedbom istraživanja kupaca i poslovanja, za ocjenjivanje učinkovitosti naše prodaje, marketinga i reklama;
 • za upravljanje našim poslovanjem, za dijagnosticiranje tehničkih problema ili problema s uslugom, za upravljanje našim online uslugama i tehnologijama u restoranima, u cilju sprječavanja prijevara, za prikupljanje demografskih podataka o našim klijentima, te za utvrđivanje obrazaca ponašanja u korištenju naših usluga;
 • za održavanje, upravljanje i poboljšavanje naših proizvoda, ponuda, promocija te online usluga i drugih tehnologija;
 • za izbor naših radnikana konkursimaza slobodna radna mjestaU svrhu djelovanja uskladu sazakonskim propisima:
 • u svrhu zaštite od, otkrivanja i sprječavanja prijevara i drugih kaznenih djela, kao i zaštite od ili podnošenja naših tužbi i zahtjeva po osnovi odgovornosti;

u svrhu djelovanja u skladu s zakonskim obvezama i našim politikama;

 • za postavljanje, izvršavanje ili odbranu od pravnih zahtjeva prema nama; i
 • praćenje i izvještavanje o pitanjima usklađenosti.

Uz Vašu saglasnost podatke koje prikupljamo možemo koristiti za sljedeće svrhe:

 • za pružanje usluga koje se baziraju na lokaciji;
 • za pružanje online-usluga maloljetnicimamlađim od 16 godina (uz dozvoluroditelja);
 • za korištenje kolačića i sličnih tehnologija;
 • za pružanje online usluga (uključivo s mobilnim aplikacijama) Vama.
 

Podatke koje prikupljamo o Vama možemo koristiti i na druge načine, o kojima ćemo vas obavijestiti u trenutku prikupljanja podataka ili za koje ćemo tražiti Vašu saglasnost.

Vašeosobne podatke ne prodajemo, a s drugima ih dijelimo samo na način opisan u ovoj Izjavi o privatnosti.

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s dobavljačima koji za nas obavljaju određene usluge, poput izvršavanja narudžbi, obrade podataka ili drugih usluga informacijske tehnologije, vođenje promocija, provedbe natjecanja, izvlačenja nagrada, provedbe istraživanja i analiza te personalizacije iskustva korisnika s McDonald’som. U takvim slučajevima poduzimamo mjere (poput korištenja standardnih odredbi o zaštiti podataka) potrebne za osiguranje odgovarajuće razine zaštite Vaših osobnih podataka. Ovim dobavljačima ne dopuštamo korištenje tih podataka, niti njihovo dijeljenje, u bilo koju svrhu osim za obavljanje usluga za nas.

Moguće je da zbog strateških ili drugih poslovnih razloga odlučimo prodati ili prenijeti sav ili dio našeg poslovanja. U sklopu takve prodaje ili prijenosa možemo prenijeti i podatke koje smo prikupili i čuvali, uključivo s osobnim podacima, na bilo koga uključenog u takvu prodaju ili prijenos.

Ponekad je moguće da dijelimo podatke koji Vas ne identificiraju izravno. Primjerice, možemo dijeliti anonimne, zbirne statističke podatke o Vašem korištenju naših online usluga. Ili možemo kombinirati podatke o Vama s podacima o drugim korisnicima i dijeliti ih s nekim drugim na način koji ne može dovesti do identifikacije pojedinog ispitanika.

Osim toga, ovlašteni smo koristiti i dijeliti podatke kada je to neophodno potrebno za ispunjavanje zakonskih ili regulatornih zahtjeva, za zaštitu naših online usluga i tehnologije u restoranima, za podizanje ili odbranu od tužbi i drugih pravnih zahtjeva, za zaštitu prava, interesa i sigurnosti našeg društva ili sistemaMcDonald’s kojem pripadamo, naših zaposlenika ili trećih osoba, ili u sklopu istrage prevare ili drugih kaznenih djela, ili kršenja naših politika.

U McDonald’su smo svjesni značaja zaštite Vaše privatnosti kada koristite naše online usluge.Posebno smo predani zaštiti privatnosti djece koja posjećuju ili koriste naše online usluge.Osobe mlađe od 16 godina mogu koristiti naše online usluge isključivo uz suglasnost roditelja ili skrbnika, ovisno o tome što je primjenjivo.

Nećemo svjesno prikupljati i zadržavati osobne podatke osoba mlađih od 16 godina (u pogledu on-line usluga) odnosno maloljetnika u pogledu svih drugih naših usluga, bez da za to tražimo suglasnost roditelja ili skrbnika.Pozivamo roditelje da redovito provjeravaju i nadziru online aktivnosti svoje djece. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o našem pristupu zaštiti privatnosti djece, molimo vas obratite nam se na kontakte navedene u nastavku.

Ukoliko ste nam dali saglasnostza primanjemarketinških informacija, kasnije možete od toga odustati prateći upute za odustajanje koje se nalaze u marketinškim porukama koje smo Vam poslali. Isto tako, u općim uputama koje se nalaze u dijelu vašeg korisničkog profila na online uslugama koje koristite možete pronaći izbor komunikacijskih preferencija, uključivo s uputama o odustajanju. Također, na Vašem uređaju može postojati mogućnost podešavanja Vaših komunikacijskih postavki. A možete odustati i tako da nas kontaktirate na adresi, telefonskom broju ili e-mail adresi u nastavku.

Ukoliko odustanete od primanja naših marketinških poruka, mi vam i dalje možemo slati poruke u vezi Vaših transakcija, Vaših korisničkih računa, kao i o bilo kakvim natjecanjima, nagradnim igrama ili izvlačenjima na koje ste se prijavili.Odustajanje od jednog oblika komunikacije ne znači da ste odustali od ostalih oblika. Na primjer, ukoliko ste odustali od primanjamarketinških e-mail poruka i dalje možete primati tekstualne (SMS) poruke s marketinškim sadržajem, ukoliko ste tako izabrali.

Molimo obratite pozornost da ukoliko primate poruke od drugih članica McDonald’s, tada postupak odustajanja trebate provesti direktnos njima.McDonald’s ne ustupa niti čini dostupnim osobne podatke trećim stranama za njihove izravne marketinške aktivnosti, osim ukoliko nam vi to ne dopustite. Nakon naše obavijesti i vašeg pristanka, vaše osobne podatke dijelit ćemo s trećima u skladu s vašim uputama.

 

Vaše podatke čuvamo onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjavanje svrha navedenih u ovoj Izjavi, što podrazumijeva da Vaše podatke nećemo čuvati dulje od razdoblja na koje ste nam dali Vašu privolu, odnosno do povlačenja privole (za podatke koji su prikupljeni i obrađuju se temeljem Vaše saglasnosti), odnosno u pravilu ne dulje od razdoblja od 6 godina računajući od kraja kalendarske godine u kojoj su podaci prikupljeni (osim kada je zakonom određeno dulje vrijeme, trajno čuvanje, ili kada ustanovimo da postoji naš legitimni interes za dulje čuvanje, primjerice u situaciji kada se očekuje ili je u toku postupak pred nadležnim tijelom). Za rokove čuvanja podataka prikupljenih u posebne svrhe, molimo pregledajte obavijesti navedene u uvodnom dijelu ove izjave.

Za podatke koje prikupljamo i obrađujemo temeljem Vaše saglasnosti, imate pravo u svakom trenutku odustati od datesaglasnosti, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na donje kontaktadrese (navedeno ne utječe na zakonitostobrade prije povlačenja saglasnosti). GLIESE 581G d.o.o. poštuje i prava ispitanika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka.Predmetna prava podrazumjevaju primjerice slijedeće:

 • Kad se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj saglasnosti, suglasnost u svakom trenutku možete povući; povlačenje saglasnostineće utjecati na zakonitost obrade provedene prije povlačenja saglasnosti;
 • Zatražiti pristup Vašim osobnim podacima i dobiti kopiju takvih podataka;
 • Dobiti Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i računalno čitljivom formatu te od nas zatražiti da ih proslijedimo izravno drugom društvu, u slučaju kad ste nam Vi dostavili svoje osobne podatke te kad se oni obrađujutemeljem vaše prethodne saglasnostiili su neophodni za ispunjenje ugovorne obveze;
 • Ispravak Vaših osobnih podataka u slučaju kad su netačni ili nepotpuni;
 • Izjavljivanje prigovora zbog razloga povezanih s Vašom specifičnom situacijom protiv naše obrade Vaših osobnih podataka na temelju našeg legitimnog poslovnog interesa, uključivo s izradom profila i slanjem marketinških obavijesti;
 • Brisanje Vaših osobnih podataka, uključivo sa svim poveznicama na iste te svih kopija i preslika istih, u dopuštenoj mjeri; na primjer, ako su Vaši podac zastarjeli, nepotrebni ili nezakoniti ili akopovučete Vašu privolu za saglasnost temeljenu na toj saglasnostite kad uspijete s prigovorom protiv obrade;
 • Ishođenje ograničavanje obrade za vrijeme dok mi obrađujemo Vaš zahtjev ili prigovor u odnosu na točnost Vaših osobnih podataka ili zakonitosti obrade Vaših osobnih podataka te legitimitet našeg interesa za obradom tih podataka, ili ukoliko su Vam osobni podaci potrebni za potrebe vođenja sudskog postupka;
 • Povrh toga, u svakom trenutku imate pravo povući saglasnostkoju ste prethodno dali za obradu Vaših osobnih podataka.

Navedena prava možete koristiti bez naplate naše naknade za njihovu realizaciju, osim u slučaju kad je zahtjev neosnovan ili pretjeran, npr. iz razloga što se ponavlja.Možemo odbiti postupiti po Vašem zahtjevu ili Vam postaviti neka ograničenja, u mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim propisima. Prije no što vam McDonald’s može dostaviti ikakvu informaciju ili ispraviti netočnosti možemo od Vas zatražiti da potvrdite Vaš identitet i/ili dostavite dodatne pojedinosti kakobi nam pomogli odgovoriti na Vaš zahtjev.Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva GLIESE 581G d.o.o ,na dolje navedene kontakte. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka Bi

McDonald’s može koristiti “kolačiće“, web-pratilice i druge slične tehnologije na našim online uslugama, kao i u drugim područjima našeg poslovanja, poput online oglašavanja, kako bi prikupili podatke i isporučili Vam usluge ili proizvode koje ste zatražili. Kao što smo naveli naprijed u ovoj izjavi, nastojat ćemo od Vas u svakomtakvom slučaju ishoditi saglasnostza korištenje takvih funkcionalnosti.

“Kolačići“ (cookies) i drugi alati„Kolačići“ su male tekstualne datoteke koje se postavljaju na korisnikov internet preglednik ili na uređaj u cilju bilježenja i/ili prikupljanja podataka o korisniku.Web-pratilica (web-beacon) je mali objekt ili slika koja je ugrađena u internet stranicu, aplikaciju ili e-mail i koristi se za praćenje aktivnosti. Ponekad se nazivaju i „pixel“ ili „tag“.

 

Molimo Vas da imate na umu sljedeće:

 • Prilikom korištenja naših online usluga može vam se proslijediti “kolačić”
 • „Kolačiće“ i druge alate možemo koristiti privremeno („session cookies“ –traju samo za vrijeme vaše posjete stranici) i trajno („persistent cookies“ –traju određeno vrijeme).
 • Naše online usluge, kao i druga područja povezana s našim poslovanjem mogu imati web-pratilice (web-beacons).

“Kolačiće“, web-pratilice i druge slične alate koristimo za prikupljanje podataka u svrhe opisane u ovoj Izjavi. Spomenute tehnologije možemo koristiti u sljedeće svrhe:

 • kako bi Vam omogućili pristup i korištenje naših online usluga koje, bez ovih tehnologija, možda ne bi ispravno funkcionirale;
 • za unaprjeđenje naših proizvoda i usluga;
 • za praćenje naših online usluga (npr. posjećenost, greške, vrijeme odziva stranica, popularnost pojedinih sadržaja, itd.);
 • kako bi nam omogućili prilagodbu naših usluga Vašim željama i interesima;
 • zamarketinške aktivnosti putem ciljanog oglašavanja; i
 • u druge svrhe opisane u dijelu ove Izjave naslovljenom „Kako koristimo prikupljene podatke“.

Na primjer, možemo koristiti određene alate kako bi utvrdili jeste li otvorili e-mail poruku ili kliknuli na poveznicu sadržanu u e-mail poruci; ili kako koristite naše stranice i sadržaj naših mobilnih aplikacija; ili jeste li otvorili online reklamu za McDonald’s.

McDonald’s i treće strane (npr. mreže putem kojih se oglašavamo i na čija pravila o zaštiti privatnosti ne utječemo) mogu koristiti ove tehnologije za prikupljanje podataka o Vašim online aktivnostima, kroz određeno vrijeme i preko internet stranica i uređaja trećih strana, kao i tijekom korištenja naših online sadržaja, u cilju prilagodbe naših sadržaja Vašim interesima.Savjetujemo Vam da podesite odgovarajuće postavke na Vašem web pregledniku ukoliko ne želite primati “kolačiće“ ili ako želite da Vas Vaš preglednik obavijesti kad primite “kolačić”. Koristeći sadržaj „Pomoć“ na vašem pregledniku upoznajte se s načinima promjene Vaših postavki u odnosu na “kolačiće“.

 

Neki od novijih Internet preglednika mogu imati „Do Not Track“ („Ne prati me“) opciju koja odašilja poruku „Do Not Track“ svim web stranicama koje posjećujete, čime im dajete do znanja da ne želite da se Vaše aktivnosti prate. McDonald’s u ovom trenutku ne poduzima aktivnosti u odgovoru na „Do Not Track“ signal iz razloga što za ovo još nije razvijen jedinstveni tehnološki standard. No pratimo razvoj ovih tehnologija i moguće je da ćemo prihvatiti takav standard kada bude razvijen.

Ciljano oglašavanje

Prilikom korištenja naših online usluga McDonald’s može prikupljati informacije o Vašim aktivnostima kako bi Vam mogli ponuditi oglasne sadržaje sukladne Vašim interesima. Kao što je već navedeno naprijed u ovoj izjavi, ponuda oglasnih sadržaja uvjetovana je Vašom privolom, od koje uvijek možete odustati na način opisan naprijed u ovoj izjavi.Napominjemo da se naše oglasne poruke mogu nalaziti i na internet stranicama trećih osoba od kojih smo mi ili naši partneri (marketinškeagencije, društva McDonald’s ssistema)zakupili oglasni prostor radi postavljanja oglasnih sadržaja. U tom slučaju se na prikupljanje i praćenje podataka o pristupima takvim oglasnim sadržajima, primjenjuju pravila oglasnih stranica na kojima se sadržaji objavljuju. McDonald’s ne utječe na pravila privatnosti takvih oglasnih stranica, no poduzet će razumne napore da se njegovi oglasi ne objavljuju na oglasnim stranicama koje nisu implementirale GDPR i druge primjenjive propise o zaštiti osobnih podataka.

Na našim online uslugama mogu se pojaviti poveznice na web stranice kojima ne upravljamo mi, već treće strane. Ukoliko posjećujete ove povezane web stranice savjetujemo vamda pročitate njihova pravila zaštite privatnosti, uvjete korištenja i druge politike. McDonald’s ne odgovara za politike i načine rada trećih strana. Svaki podatak koji dajete tim organizacijama tretirat će se u skladu s njihovim pravilima zaštite privatnosti, uvjetima korištenja i drugim politikama.Na našim online uslugama također možemo imati aplikacije, alate, spravice („gadget“) i programčiće („widget“) drugih dobavljača, primjerice Facebook-ov „Like“, a koji isto tako mogu koristiti automatsko prikupljanje informacija o načinu na koji koristite ove značajke. Ove organizacije mogu koristiti vaše podatke u skladu s njihovim politikama, na koje mi ne utječemo.

McDonald’s je predan poduzimanju svih odgovarajućih i razumnih mjera u cilju zaštite sigurnosti Vaših osobnih podataka. Naši postupci tehničke, administrativne i fizičke zaštite razvijeni su s ciljem zaštite Vaših osobnih podataka od slučajnog, nezakonitog i neovlaštenog gubitka, pristupa, otkrivanja, korištenja, izmjene ili uništenja. Iako u McDonald’su poduzimamo sve napore na zaštiti naših informacijskih sistema, niti jedna web stranica, mobilna aplikacija, računarskisistemili prijenos podataka putem interneta ili druge javne mreže nisu zajamčeno 100% sigurni.

Prijenos osobnih podataka u inozemstvo, u svrhe navedene u ovoj Izjavi ili, primjerice, radi pohrane Vaših osobnih podataka, izvršit ćemo u skladu s ovom Izjavom o privatnosti i primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Vaši osobni podaci mogu se prenijeti ili pohraniti u Evropskom privrednom prostoru (EEA).Podaci se mogu prenijeti i pohraniti i izvan Evropskog privrednogprostora. U tom slučaju, podatke mogu obrađivati i naši dobavljači kao treća strana. Podaci se izvan Evropskog privrednogprostora mogu prenijeti samo pod uvjetom da postoji adekvatna zaštita poput (1) odluke Evropske komisije o adekvatnosti u vezi s državom u koju se podaci izvoze; (2) potvrde o postojanju „sigurnosnog štita“, u slučaju da se podaci izvoze uSAD; ili (3) odgovarajućeg i obavezujućeg poslovnika uskladu sapropisima o zaštiti osobnih podataka.Matična organizacija McDonald’ sistema, McDonald’s Corporation djeluje u Okviru EU-SAD Štita privatnosti („Štit privatnosti“) kojim upravlja Ministarstvo trgovine SAD (U.S. Department of Commerce), a uređuje prikupljanje, korištenje i pohranu osobnih podataka iz država članica Evropske Unije. Navedeno podrazumijeva da je izvoz osobnih podataka u to društvo dozvoljen.

Kao sudionik u Štitu privatnosti, McDonald’s Corporationje certificiran za djelovanje uskladu sanačelima Štita privatnosti u odnosu na sve osobne podatke primljene iz Evropske Unije na temelju povjerenja u Štit privatnosti. Pri tome molimo Vas da vodite računa o sljedećem:

 • McDonald’s Corporation može dijeliti osobne podatke na koje se primjenjuju načela Štita privatnosti s dobavljačima koji mu pružaju usluge, na način opisan u Tački 3. Po načelima Štita privatnosti McDonald’s Corporation može snositi odgovornost u slučaju da takvi dobavljačiobrađuju podatke na način koji nije u skladu s okvirom Štita privatnosti te McDonald’s Corporation odgovara za događaje koji bi za posljedicu imali nastanak štete.
 • McDonald’s Corporation može otkriti osobne podatke koji su mu proslijeđeni pouzdajući se u Štit privatnosti odgovarajući na zakonski utemeljene zahtjeve tijela javnih vlasti, uključivo s zahtjevima tijela državne sigurnosti i pravosudnih tijela.
 • Vaše je pravo zatražiti pristup osobnim podacima proslijeđenima McDonald’s Corporationu pouzdajući seu Štit privatnosti te iskoristiti mogućnost vašeg izbora u ograničavanju McDonald’s Corporation u korištenju i otkrivanju takvih podataka. Ukoliko ste zainteresirani iskoristiti svoje pravo i pravo izbora molimo Vas da nas kontaktirate na dolje navedene kontakte, a mi ćemo Vam dostaviti kontakt podatke McDonald’s Corporation.

Za više informacija o programu Štita privatnosti, te za pregled McDonald’sova certifikata molimo posjetite stranicu Štita privatnosti na: www.privacyshield.gov/welcome.Ukoliko imate pitanja u vezi zaštitnih mehanizama koje koristimo pri međunarodnom prijenosu vaših osobnih podataka ili ako želite primjerak standardnih ugovornih odredbi koje koristimo za zaštitu osobnih podataka kojeprenosimo, molimo vas obratite nam se na dolje navedene kontakt podatke.

Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se od dana naznačenog na početku Izjave. Izjava se s vremena na vrijeme može mijenjati. Ukoliko dođe do takvih izmjena, novu verziju objavit ćemo na ovom mjestu s izmijenjenim „Datumom zadnje promjene“ (tj. datumu od kojeg se primjenjuje) na početku Izjave. Savjetujemo da ovdje redovno provjeravate najnovije verzije Izjave.

Ukoliko nam se želite obratiti u vezi s pitanjem, zahtjevom (uključujući odustankom od saglasnostiili zahtjevom za korištenjem prava na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka)ili upitom u odnosu na Vaše osobne podatke, to možete učiniti na:

 
 

GLIESE 581G d.o.o Titova 6,71000SarajevoKontakt službenika za zaštitu podataka : privatnost@mcdbih.ba

Start typing and press Enter to search